Project Description

PETRONAS Arbor Alfatech

15W-40

                    

Για μηχανήματα υψηλών απαιτήσεων, η καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για τις καθημερινές εργασίες σας

Για όλους αυτούς που εργάζονται σκληρά με γεωργικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα είναι  ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή τους. Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουν ότι θα λειτουργούν αδιάκοπα και αποτελεσματικά. Τα μηχανήματα χρειάζονται την καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για να διαρκούν περισσότερο, ειδικά όταν λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες.

Περιγραφή και εφαρμογές

Το PETRONAS Arbor Alfatech 15W-40 είναι κορυφαίας ποιότητας λάδι κινητήρα, ειδικά για γεωργικά και δομικά μηχανήματα, το οποίο διατηρεί την αποτελεσματικότητά τους και εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής, προστατεύοντας από την οξείδωση, την αποσύνθεση, τη φθορά, και διατηρώντας τα έμβολα σε βέλτιστη κατάσταση καθαριότητας και την σταθερότητα του ιξώδους. Αποτελεί μια άριστη λύση για υψηλές και μακροπρόθεσμες επιδόσεις στην καθημερινή σκληρή εργασία σας, προστατεύοντας τα ακούραστα μηχανήματά σας από τη μείωση των επιδόσεων και τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας τους.

Το PETRONAS Arbor Alfatech 15W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πετρελαιοκινητήρων υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων κινητήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών με σύστημα ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες SCR και EGR. Είναι επίσης κατάλληλο για νέους και παλαιούς υπερτροφοδοτούμενους και ατμοσφαιρικούς πετρελαιοκινητήρες, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, που λειτουργούν με ντίζελ υψηλής ή εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και με βιοντίζελ.

Οφέλη

Το PETRONAS Arbor Alfatech 15W-40  αυξάνει τα επιχειρηματικά κέρδη σας και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες λειτουργίας σας ως ακολούθως:

 • Διατηρεί το λιπαντικό στα βέλτιστα επίπεδα ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση και αποτρέπει τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας.
 • Μεγαλύτερο διάστημα αποστράγγισης και διάρκεια ζωής του κινητήρα που οφείλονται στα εξής:
  • Άριστος έλεγχος της συσσώρευσης επικαθίσεων, που παρέχει βέλτιστες επιδόσεις για τους κινητήρες
  • Μειωμένες στάθμες οξέων που προκαλούν διάβρωση, με αποτέλεσμα οι κινητήρες σας να έχουν μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
  • Μεγαλύτερο διάστημα αποστράγγισης λιπαντικού, ειδικά για κινητήρες χαμηλών εκπομπών.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία λειτουργίας ως ακολούθως:

 • Καταπολεμά αποτελεσματικά την υψηλή συγκέντρωση των αποθέσεων αιθάλης, αποτρέποντας την απώλεια της ιπποδύναμης των οχημάτων
 • Καλό ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση
Εγκρίσεις, προδιαγραφές και συστάσεις

Προδιαγραφές:

 • API CI-4/CH-4
 • ACEA E7/E5
 • CAT ECF-2, ECF-1a

 

Εγκρίσεις:

 • Cummins CES 20078
 • Deutz DQC III
 • MACK EO-N
 • MTU Type 2
 • Renault VI RLD-2
 • Volvo VDS-3

Πληροί τις απαιτήσεις των:

 • Cummins CES 20077/76/72/71
 • MAN M3275
 • MAT 3507
 • MAT 3520
 • MS 1120
 • MB 228.3
 • NH 330H
 • SDFG OM-1991

Σημείωση: Να συμβουλεύεστε πάντοτε το εγχειρίδιο κατόχου έτσι ώστε να ελέγχετε τον συνιστώμενο βαθμό ιξώδους και τις  προδιαγραφές για το όχημά σας

Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
Παράμετροι Μέθοδος Μονάδα Τυπική τιμή
Όψη Λαμπερό και διαυγές
Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,880
Κινηματικό ιξώδες στους 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 14,5
Δείκτης ιξώδους ASTM D 2270 135
Σημείο ανάφλεξης COC ASTM D 92 °C > 210
TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 11,5
Αφρός στους 24°C ASTM D 892 cc/s 0 / 0
Σημείο ροής ASTM D 97 °C -33

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρέχονται μόνο για αναφορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Αν και η μελλοντική παραγωγή θα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή PLI, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Το προϊόν αυτό είναι απίθανο να δημιουργήσει οποιονδήποτε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια όταν χρησιμοποιηθεί στην συνιστώμενη εφαρμογή. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό μετά την επαφή με το δέρμα. Να μην διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων, στο έδαφος ή στο νερό.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος ή επικοινωνήστε μαζί μας:  www.pli-petronas.com

Σημαντική σημείωση

Η λέξη PETRONAS, το λογότυπο PETRONAS και τέτοιου είδους λοιπά σχετικά εμπορικά σήματα και/ή σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») ή στις θυγατρικές της ή στη σχετική Εταιρεία συμμετοχών βάσει αδείας, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά. Τα έγγραφα PLI και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν θεωρούνται ακριβή την ημερομηνία εκτύπωσης. Η PLISB δεν προβαίνει σε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του ή για τις πληροφορίες του ή για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Οι παρεχόμενες πληροφορίες των Εγγράφων PLI βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Συνιστάται στους χρήστες να διασφαλίσουν ότι αναφέρονται στην τελευταία έκδοση αυτών των Εγγράφων PLI. Αποτελεί ευθύνη των χρηστών να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με ασφάλεια, να εκτιμήσουν την καταλληλότητα για την προβλεπόμενη εφαρμογή και να συμμορφωθούν με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που επιβάλλονται από τις αντίστοιχες τοπικές αρχές.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας, και θα πρέπει να τα συμβουλεύεστε μόνο για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος. Η PLISB ή οι θυγατρικές της και η σχετική Εταιρεία συμμετοχών δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό ή άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε ζημιά, είτε λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, σε σχέση με ή που οφείλεται στην εσφαλμένη χρήση των υλικών και/ή πληροφοριών, στην αδυναμία συμμόρφωσης με τις συστάσεις ή σε εγγενείς κινδύνους στα υλικά και/ή τις πληροφορίες. Όλα τα παρεχόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες διέπονται από τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε από τους τοπικούς αντιπροσώπους μας.

Κωδικός: 74604

Φωτογραφίες

Μοιραστείτε το!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ