Project Description

PETRONAS Arbor Alfaprime Synth

10W-40

 

Για μηχανήματα υψηλών απαιτήσεων, η καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για τις καθημερινές εργασίες σας

Για όλους αυτούς που εργάζονται σκληρά με γεωργικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα είναι η ζωτική δύναμη της επιχείρησής τους. Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουν ότι θα λειτουργούν πάντοτε ακούραστα και αποτελεσματικά. Τα μηχανήματα χρειάζονται την καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών για να διαρκούν περισσότερο όταν λειτουργούν, ιδίως υπό αντίξοες συνθήκες

Περιγραφή και εφαρμογές

Το PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 είναι ένα κορυφαίας ποιότητας λάδι κινητήρα, ειδικά για γεωργικά και δομικά μηχανήματα, το οποίο διατηρεί την αποτελεσματικότητά τους και εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής, προστατεύοντας από την οξείδωση, την αποσύνθεση, τη φθορά, και διατηρώντας τα έμβολα σε βέλτιστη κατάσταση καθαριότητας και την σταθερότητα του ιξώδους. Αποτελεί μια άριστη λύση για υψηλές και μακροπρόθεσμες επιδόσεις στην καθημερινή σκληρή εργασία σας, προστατεύοντας τα ακούραστα μηχανήματά σας από τη μείωση των επιδόσεων και τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας τους.

Το PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 είναι ένα λάδι τεχνολογίας Low SAPS, το οποίο είναι κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες Tier 4 υψηλών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων κινητήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών με συστήματα ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες DPF, SCR, DOC και EGR. Είναι επίσης κατάλληλο για παλαιότερες γενιές υπερτροφοδοτούμενων και ατμοσφαιρικών πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν με ντίζελ υψηλής ή εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και με βιοντίζελ.

Οφέλη

Το PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 αυξάνει τα επιχειρηματικά κέρδη σας και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων σας μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες λειτουργίας σας ως ακολούθως:

 • Διατηρεί το λάδι στα βέλτιστα επίπεδα ιξώδους, παρέχοντας βέλτιστη λίπανση και αποτρέποντας τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας.
 • Η μεγαλύτερη αντίσταση του φιλμ του λιπαντικού σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις εξασφαλίζει βελτιωμένη αντοχή κινητήρα.
 • Μεγαλύτερο διάστημα αποστράγγισης και διάρκεια ζωής του κινητήρα που οφείλονται στα εξής:
  • Βέλτιστη προστασία για συστήματα μετεπεξεργασίας εκπομπών, όπως DPF και DOC με σύστημα πρόσθετου χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα.
  • Μειωμένες στάθμες οξέων που προκαλούν διάβρωση, με αποτέλεσμα οι κινητήρες σας να έχουν μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
  • Η βελτιωμένη θερμική και οξειδωτική σταθερότητα υπό υψηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει την σταθερότητα του ιξώδους και αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων και λάσπης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες.

Παρέχει εξαίρετη εμπειρία λειτουργίας ως ακολούθως:

 • Καταπολεμά αποτελεσματικά την υψηλή συγκέντρωση των αποθέσεων αιθάλης, αποτρέποντας την απώλεια της ιπποδύναμης των οχημάτων
 • Άριστο ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες για βελτιωμένη λίπανση κατά την εκκίνηση
Εγκρίσεις, προδιαγραφές και συστάσεις

Προδιαγραφές:

 • API CJ-4
 • ACEA E7 / E9

 

Πληροί τις απαιτήσεις των:

 • CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a
 • Cummins CES 20081
 • Detroit Diesel DFS93K218
 • Deutz DQC III-10 LA
 • MACK EO-O Premium Plus
 • MAN M3575
 • MAT 3521
 • MB 228.31
 • Renault RLD-3
 • Volvo VDS-4

Σημείωση: Να συμβουλεύεστε πάντοτε το εγχειρίδιο κατόχου έτσι ώστε να ελέγχετε τον συνιστώμενο βαθμό ιξώδους και τις προδιαγραφές για το όχημά σας

Τυπικά φυσικά χαρακτηριστικά
Παράμετροι Μέθοδος Μονάδα Τυπική τιμή
Όψη Λαμπερό και διαυγές
Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,868
Κινηματικό ιξώδες στους 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 14,5
Δείκτης ιξώδους ASTM D 2270 140
Σημείο ανάφλεξης COC ASTM D 92 °C > 210
TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 11,2
Αφρός στους 24°C ASTM D 892 cc/s 0 / 0
Σημείο ροής ASTM D °C -30

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρέχονται μόνο για αναφορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της τρέχουσας παραγωγής. Αν και η μελλοντική παραγωγή θα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή PLI, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον

Το προϊόν αυτό είναι απίθανο να δημιουργήσει οποιονδήποτε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια όταν χρησιμοποιηθεί στην συνιστώμενη εφαρμογή. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό μετά την επαφή με το δέρμα. Να μην διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων, στο έδαφος ή στο νερό. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος ή επικοινωνήστε μαζί μας:  www.pli-petronas.com

Σημαντική σημείωση

Η λέξη PETRONAS, το λογότυπο PETRONAS και τέτοιου είδους λοιπά σχετικά εμπορικά σήματα και/ή σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») ή στις θυγατρικές της ή στη σχετική Εταιρεία συμμετοχών βάσει αδείας, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά. Τα έγγραφα PLI και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν θεωρούνται ακριβή την ημερομηνία εκτύπωσης. Η PLISB δεν προβαίνει σε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του ή για τις πληροφορίες του ή για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Οι παρεχόμενες πληροφορίες των Εγγράφων PLI βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Συνιστάται στους χρήστες να διασφαλίσουν ότι αναφέρονται στην τελευταία έκδοση αυτών των Εγγράφων PLI. Αποτελεί ευθύνη των χρηστών να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με ασφάλεια, να εκτιμήσουν την καταλληλότητα για την προβλεπόμενη εφαρμογή και να συμμορφωθούν με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που επιβάλλονται από τις αντίστοιχες τοπικές αρχές.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας, και θα πρέπει να τα συμβουλεύεστε μόνο για κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος. Η PLISB ή οι θυγατρικές της και η σχετική Εταιρεία συμμετοχών δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό ή άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε ζημιά, είτε λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, σε σχέση με ή που οφείλεται στην εσφαλμένη χρήση των υλικών και/ή πληροφοριών, στην αδυναμία συμμόρφωσης με τις συστάσεις ή σε εγγενείς κινδύνους στα υλικά και/ή τις πληροφορίες. Όλα τα παρεχόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες διέπονται από τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε από τους τοπικούς αντιπροσώπους μας.

Κωδικός: 74607

Φωτογραφίες

Μοιραστείτε το!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ