ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (OTR) και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΙCHELIN

Η εταιρεία εισάγει και διανέμει τα βιομηχανικά και χωματουργικά ΟΤR ελαστικά Michelin στην Ελλάδα

( https://tyre-import.com/data/documents/MICHELIN-OTR_4.pdf)

Τα ελαστικά Michelin είναι ανθεκτικά, αρκετά εύκαμπτα για κατασκευή, εξόρυξη επιφανειών και βιομηχανικό χειρισμό. Έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε όλους τους τύπους τοποθεσιών, προσφέρονται σε 29 πέλματα και 94 μεγέθη και επιτυγχάνουν μείωση στην κατανάλωση καυσίμου έως και 10%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ