Κατηγορίες Blog

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Posted by demeter 04/05/2017 0 Comment(s)

Στο πλαίσιο συνεργασίας της εταιρίας “Η ΔΗΜΗΤΡΑ” Α.Ε. με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., έχετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης, μέσω δανειακού προγράμματος της Τράπεζας, της αγοράς του επαγγελματικού εξοπλισμού που χρειάζεται η επιχείρηση σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Άμεση ενημέρωση για την έγκριση του δανείου
• Απλή διαδικασία με την Εταιρία αναλαμβάνει την προώθηση του αιτήματος
χρηματοδότησης στην Τράπεζα
• Αποπληρωμή σύμφωνα με την εποχικότητα εισπράξεων του πελάτη
• Ευνοϊκοί όροι τιμολόγησης

 


 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


• Σε ποιους απευθύνεται:

 

Επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς

Εταιρείες με αντικείμενο που εντάσσεται στον ευρύτερο αγροτικό κλάδο, όπως ενδεικτικά:
εταιρείες αγροεφοδίων, θερμοκηπίων, ελαιοτριβεία, αλιευτικές κτλ

 

• Ποσό Δανείου: Από €10,000 έως €100,000 (και σε κάθε περίπτωση μέχρι του 80% του
συνολικού ποσού του τιμολογίου)

• Διάρκεια: Έως 6 έτη

• Αποπληρωμή: Ευέλικτη αποπληρωμή κεφαλαίου, σύμφωνα με την εποχικότητα εισπράξεων
του πελάτη

• Εκτοκισμός: 6μηνιαίος

• Εξασφαλίσεις: Προσωπικές εγγυήσεις