Κατηγορίες

Κινητήριος Άξονας Συμβατικά

Κινητήριος Άξονας Συμβατικά
As-Agri 10 As-Agri 13 As-Agri 19

 

Μεγέθη και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος

Λινά

Πέλμα

Tube

8.3-24

6

AS - Agri 13

TT

9.5-24

8

AS - Agri 19

TT

11.2-24

6

AS - Agri 19

TL

11.2-24

8

AS - Agri 19

TT

11.2-24

8

AS - Agri 10

TT

12.4-24

8

AS - Agri 19

TT

12.4-24

12

AS - Agri 19

TT

13.6-24

8

AS - Agri 13

TT

14.9-24

8

AS - Agri 19

TT

14.9-24

8

AS - Agri 19

TL

16.9-24

8

AS - Agri 13

TT

14.9-26

8

AS - Agri 10

TT

16.9-26

10

AS - Agri 10

TT

18.4-26

12

AS - Agri 19

TL

8.3-28

8

AS - Agri 10

TT

11.2-28

8

AS - Agri 19

TT

11.2-28

8

AS - Agri 10

TT

12.4-28

8

AS - Agri 19

TT

12.4-28

10

AS - Agri 19

TT

13.6-28

8

AS - Agri 19

TT

14.9-28

8

AS - Agri 19

TT

16.9-28

10

AS - Agri 13

TT

16.9-28

12

AS - Agri 13

TT

16.9-28

12

AS - Agri 13

TL

14.9-30

6

AS - Agri 10

TT

14.9-30

10

AS - Agri 10

TL

16.9-30

8

AS - Agri 13

TT

16.9-30

14

AS - Agri 13

TT

18.4-30

8

AS - Agri 13

TT

18.4-30

12

AS - Agri 13

TT

8.3-32

6

AS - Agri 10

TT

9.5-32

6

AS - Agri 13

TT

12.4-32

6

AS - Agri 13

TT

16.9-34

8

AS - Agri 10

TT

18.4-34

8

AS - Agri 19

TT

18.4-34

10

AS - Agri 19

TT

8.3-36

6

AS - Agri 10

TT

9.5-36

6

AS - Agri 10

TT

9.5-36

10

AS - Agri 10

TT

12.4-36

6

AS - Agri 13

TT

13.6-36

6

AS - Agri 13

TT

13.6-38

8

AS - Agri 13

TT

16.9-38

8

AS - Agri 13

TT

18.4-38

10

AS - Agri 19

TT

18.4-38

14

AS - Agri 19

TT

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.