Στα πλαίσια των στενών σχέσεων της εταιρείας μας με το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης πραγματοποιήσαμε δωρεά 20 παιδικών τρακτέρ με γνώμονα την συμβολή μας στην εκπαίδευση των μελλοντικών αγροτών – γεωργών.

Έρευνες έχουν δείξει πως χωρίς άμεσες εμπειρίες από τη φύση, τα παιδιά
χάνουν ευκαιρίες να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία τους και να
αναπτύξουν υπεύθυνη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική συμπεριφορά ενώ η
επαφή με ένα περιβάλλον γεμάτο φυτά και δένδρα, συμβάλει άμεσα στη
ψυχική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ευεξία των παιδιών.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που προφέρει η Σχολή,
ξεκινώντας από τις πολύ μικρές ηλικίες και με εφαρμογή σε όλες τις
βαθμίδες της, αποτέλεσε για εμάς κίνητρο να προχωρήσουμε σε αυτή τη δωρεά , για τους μικρούς μας φίλους στο νηπιαγωγείο της σχολής.