Κατηγορίες

Θέσεις Εργασίας

Εμπορική εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων ζητάει για πρόσληψη για
το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:

ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Κύρια καθήκοντα:

  •  Προώθηση πωλήσεων ανταλλακτικών και λιπαντικών που εμπορεύεται η εταιρεία
  •  Ανάπτυξη πελατολογίου
  •  Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού

Προσόντα:

  •  Απόφοιτος ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής
  •  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  •  Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία)
  •  Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office)
  •  Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδίων

Προσφέρονται:

  • Μισθός ανάλογα με τα προσόντα
  • Προοπτικές εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευση

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο info@demeter.gr, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια